St. Johann im Pongau (Salzburg): 47.410500, 13.392400